6 chiến lược định giá hiệu quả giúp ích cho công việc marketing

Các Marketer luôn cần có những chiến lược định giá tốt để có thể tối đa hóa lợi nhuận. Các nhân tố như sản xuất, phân phối giá, dịch vụ đối thủ cạnh tranh, vị trí chiến lược và cơ sở mục tiêu khách hàng của doanh nghiệp cần được xem xét bởi chủ sử … Đọc tiếp 6 chiến lược định giá hiệu quả giúp ích cho công việc marketing