Những đơn vị truyền thông Đông Nam Á xuất sắc nhất năm 2017

Phương Thảo - Nov 22, 2017

icon viewed 1.9k views

Bài viết liên quan

Dưới đây là danh sách những đơn vị truyền thông có tầm ảnh hưởng lớn và nằm trong danh sách giải thưởng agency của năm 2017 tại khu vực Đông Nam Á:

Ảnh: Campaignasia

Các hạng mục:

Giải đơn vị sáng tạo của Việt Nam năm 2017:

 • BBDO Vietnam
 • Dentsu One Vietnam
 • Happiness Saigon
 • Phibious Vietnam
 • TBWA\ Group Vietnam
 • Y & R Vietnam

Giải đơn vị sáng tạo của Campuchia, Lào, Myanmar trong năm 2017:

 • CREAM
 • Havas Riverorchid Cambodia
 • Mango Marketing Services Co., Ltd.
 • Phibious Cambodia
 • Phibious Myanmar

Giải đơn vị sáng tạo của Indonesia năm 2017:

 • Hakuhodo Network Indonesia
 • McCann Worldgroup Indonesia
 • Ogilvy & Mather
 • Phibious Indonesia
 • TBWA\Indonesia

Giải đơn vị sáng tạo của Malaysia năm 2017:

 • BBDO Malaysia
 • Ensemble Worldwide
 • FCB Group Malaysia
 • McCann Worldgroup Malaysia
 • Naga DDB Tribal
 • Ogilvy & Mather Malaysia

Giải đơn vị sáng tạo của Philippines năm 2017:

 • BBDO Guerrero and Proximity Philippines
 • J. Walter Thompson Philippines
 • McCann Worldgroup Philippines
 • Ogilvy&Mather Philippines
 • TBWA \ Santiago Mangada Puno

Giải đơn vị sáng tạo của Singapore năm 2017:

 • BBDO Singapore
 • DDB Group Singapore
 • Dentsu Singapore
 • Havas Singapore
 • Ogilvy & Mather Singapore
 • TBWA\Group Singapore

Giải đơn vị sáng tạo của Thái Lan năm 2017:

 • BBDO BANGKOK
 • CJ WORX and Spore Bangkok
 • Dentsu One (Bangkok)
 • Dentsu Thailand
 • Ensemble Thailand
 • McCann Worldgroup Thailand
 • TBWA Thailand

Giải đơn vị truyền thông của Việt Nam năm 2017:

 • Dentsu X Vietnam
 • GUY
 • MediaCom
 • Mindshare Vietnam
 • PHD Viet Nam
 • Vizeum Vietnam

Giải đơn vị truyền thông của Campuchia, Lào, Myanmar năm 2017:

 • Havas Riverorchid Cambodia
 • IMS Consulting Group
 • Phibious Cambodia

Giải đơn vị truyền thông của Indonesia năm 2017:

 • Havas Media Indonesia
 • Maxus Indonesia
 • GUY
 • MediaCom Indonesia
 • Mindshare Indonesia
 • ONE

Giải đơn vị truyền thông của Malaysia năm 2017:

 • Carat Malaysia
 • Dentsu X Malaysia
 • Havas Media Group Malaysia
 • Mindshare Malaysia
 • OMD Malaysia
 • PHD Media
 • Universal McCann

Giải đơn vị truyền thông của Philippines năm 2017:

 • Dentsu X Philippines
 • MEC Philippines
 • MediaCom Philippines
 • Mindshare
 • OMD PHILIPPINES, INC.
 • PHD Media Network Philippines

Giải đơn vị truyền thông của Singapore năm 2017:

 • Carat Singapore
 • MediaCom Singapore
 • Mindshare
 • OMD SINGAPORE
 • PHD Singapore

Giải đơn vị truyền thông của Thái Lan năm 2017:

 • Carat Thailand
 • MEC (Thailand)
 • MediaCom Thailand
 • Mindshare Thailand
 • OMD (Thailand)

Ngọc Anh/ MarketingAI

Theo campaignasia

 

LIÊN HỆ

Bài trước đó

Dự đoán về xu hướng Digital Marketing cho năm 2018

Bài tiếp theo

Cách làm influencer marketing thành công trên mạng xã hội

nội dung tương tự