[Infographic] Bản tin Truyền thông xã hội 2016 – 2017

Phương Thảo - Apr 10, 2017

icon viewed 1.2k views

Bài viết liên quan

2016 là một năm diễn ra rất nhiều sự kiện quan trọng trên các phương tiện truyền thông xã hội. Ví dụ như vào tháng 1, Snapchat đã tung ra ứng dụng Geofilters, tháng 5 thì Twitter đã bỏ giới hạn 140 ký tự cho mỗi thông điệp hay vào tháng 9 năm 2016, Snapchat Inc trở thành Snap Inc và ra mắt sản phẩm hiện vật đầu tiên của mình – kính Spactacles….

Infographic dưới đây sẽ cho bạn một bức tranh toàn cảnh hơn về các mạng xã hội trong năm 2016 và đầu năm 2017. 

truyền thông xã hội

 

LIÊN HỆ

Bài trước đó

Thông Điệp Trong Những Câu Chuyện PR

Bài tiếp theo

Phu nhân Michelle Obama và những chiến lược truyền thông để thống lĩnh mạng xã hội

nội dung tương tự