Các Cấp Độ Kim Tự Tháp Của Content Marketing

Phương Thảo - May 17, 2017

icon viewed 1.6k views

Bài viết liên quan

 

Content cốt lõi

(Level 1)

Nội dung phái sinh

(Level 3, 4 &5)

Vi nội dung quảng bá

(Level 3, 4&5)

Nguồn Nghiên cứu sơ cấp và thứ cấp, tư tưởng lãnh đạo, lực chọn các dạng content ổn định  Content cốt lõi  Content cốt lõi và phái sinh
Độ dài/Sự phức tạp  Dài và có chiều sâu  Dộ dài ngắn và trung bình  Ngắn và đơn giản
Tần suất  Thấp (Target một đối tượng trong một thời điểm)  Vừa phải (hai tuần/lần hoặc nhiều lần/tuần)

 Cao (Hàng ngày hoặc nhiều lần trong ngày)

Formats
 •  Nghiên cứu cơ bản và khảo sát
 • Các khuôn khổ độc quyền
 • Sách in và EBook
 • Hướng dẫn và báo cáo
 • Video dài hạn.
 • Infographics
 • Webinars và thuyết trình
 • Các bài đăng blog dạng ngắn và dài
 • Các nội dung được đóng góp hoặc dòng chú tên.
 • Các post mạng xã hội
 • Các bình luận trên blog
 • Newsletter
 • Các nội dung được giám sát 
Các đặc tính khác
 •  Yêu cầu sự đầu tư cẩn thận, nỗ lực và lập kế hoạch
 • Thường xuyên bị giới hạn
 • Rất sâu sắc
 • Thể hiện “Big Ideas” đằng sau công ty của bạn và hỗ trợ các chủ đề Marketing.
 •  Yêu cầu sự đàu tư và các tài nguyên được sử dụng ở mức độ trung bình.
 • Có thể hoặc không bị giới hạn
 • Các ý tưởng và concept được tập trung hơn
 • Thường có lịch trình cụ thể thường xuyên
 • Cung cấp các thông tin tương tự ở nhiều format
 •  
 •  Yêu cầu ít sự đầu tư nhất
 • Không bị giới hạn
 • Thường được xuất bản trên các kênh của bên thứ ba (như các trang mạng xã hội)
 • Thường tự phát nhiều hơn Content cốt lõi và phái sinh.

 

LIÊN HỆ

Bài trước đó

Case Study: Du Lịch Philippines - Bỏ 1 Nhận 10 Đem Lại Thành Tựu Xuất Sắc

Bài tiếp theo

MarTech 2017: 5 Dự Báo Và Kì Vọng

nội dung tương tự