Tổng hợp các mức lương các vị trí Marketing tại Việt Nam

Phương Thảo - Jul 10, 2017

icon viewed 37.9k views

Bài viết liên quan

Marketing luôn là một ngành hot tại Việt Nam, ngành mang tính chất năng động sáng tạo và phù hợp với xu hướng mọi thời đại nên đã thu hút nguồn nhân lực lớn nhất hiện nay. Chính vì vậy mà mức lương của các vị trí trong ngành cũng rất được quan tâm. Theo thống kê của Adecco Vietnam, tùy vào kinh nghiệm và vị trí, mức lương ngành Marketing giao động khá lớn, từ mức thấp nhất là 8 triệu đồng/tháng đến mức cao nhất lên tới hơn 100 triệu đồng/tháng.

► Account Director
Học vấn: Cử nhân trở lên
Kinh nghiệm: 6-7 năm
Mức lương: 46,000,000 – 50,000,000 VNĐ/tháng

► Creative Director (Giám đốc Sáng tạo)
Học vấn: Cử nhân trở lên
Kinh nghiệm: 4-5 năm
Mức lương: 60,000,000 – 80,000,000 VNĐ/tháng

► Senior Account Manager
Học vấn: Ngành Quản trị kinh doanh/Kinh tế/Ngôn ngữ
Kinh nghiệm: 3-4 năm
Mức lương: 40,000,000 – 50,000,000 VNĐ/tháng

► Account Manager
Học vấn: Cử nhân trở lên
Kinh nghiệm: 2-3 năm
Mức lương: 24,000,000 – 34,000,000 VNĐ/tháng

► Media Production Manager
Học vấn: Cử nhân trở lên
Kinh nghiệm: 4-5 năm
Mức lương: 30,000,000 – 40,000,000 VNĐ/tháng

 

MARKETING

Brand Manager (Quản lý Thương hiệu)
Học vấn: MBA
Kinh nghiệm: 7-8 năm
Mức lương: 35,000,000 – 45,000,000 VNĐ/tháng

► Marketing Manager (Trưởng phòng Marketing)
Học vấn: Cử nhân trở lên
Kinh nghiệm: 5-6 năm
Mức lương: 70,000,000 – 100,000,000 VNĐ/tháng

► Head of Marketing/ Marketing Director (Giám đốc Marketing)
Học vấn: MBA
Kinh nghiệm: 9-10 năm
Mức lương: 90,000,000 – 120,000,000 VNĐ/tháng

► Digital Marketing Manager (Trưởng phòng marketing kĩ thuật số)
Học vấn: Cử nhân trở lên
Kinh nghiệm: 3-5 năm
Mức lương: 36,000,000 – 45,000,000 VNĐ/tháng

► Consumer Insight / Market Research Manager (Trưởng phòng nghiên cứu thị trường)
Học vấn: Cử nhân trở lên
Kinh nghiệm: 3-5 năm
Mức lương: 32,000,000 – 45,000,000 VNĐ/tháng

► Senior Marketing Executive (Nhân viên Marketing)
Học vấn: Cử nhân trở lên
Kinh nghiệm: 2-4 năm
Mức lương: 14,000,000 – 18,000,000 VNĐ/tháng

PUBLIC RELATIONS

► Corporate Communication Manager
Học vấn: Cử nhân trở lên
Kinh nghiệm: 2-3 năm
Mức lương: 8,000,000 – 15,000,000 VNĐ/tháng

► Marketing Assistant (Trợ lý Marketing)
Học vấn: Cử nhân trở lên
Kinh nghiệm: 0-1 năm
Mức lương: 7,000,000 – 10,000,000 VNĐ/tháng

► Corporate Communication Manager (Quản lý Truyền thông Doanh nghiệp)
Học vấn: Cử nhân trở lên, MBA là điểm cộng
Kinh nghiệm: 7-8 năm
Mức lương: 40,000,000 – 50,000,000 VNĐ/tháng

► PR Manager (Trưởng phòng quan hệ công chúng/truyền thông)
Học vấn: Cử nhân trở lên
Kinh nghiệm: 4-5 năm
Mức lương: 40,000,000 – 50,000,000 VNĐ/tháng

FMCG – Food & Beverage / Tobacco

► Head of Sales/Sales Director (Trưởng phòng kinh doanh / Giám đốc kinh doanh)
Học vấn: Cử nhân trở lên, MBA là điểm cộng
Kinh nghiệm: 9-10 năm
Mức lương: 80,000,000 – 120,000,000 VNĐ/tháng

► Regional Sales Manager (Quản lý bán hàng khu vực)
Học vấn: Cử nhân trở lên
Kinh nghiệm: 5-6 năm
Mức lương: 45,000,000 – 60,000,000 VNĐ/tháng

► Area Sales Manager (Quản lý bán hàng khu vực)
Học vấn: Cử nhân trở lên
Kinh nghiệm: 3-4 năm
Mức lương: 25,000,000 – 35,000,000 VNĐ/tháng

► Sales Supervisor/ Executive (Giám sát Bán hàng / Điều hành)
Học vấn: Cử nhân trở lên
Kinh nghiệm: 2-3 năm
Mức lương: 8,000,000 – 15,000,000 VNĐ/tháng

► Sales Operation/ Analyst (Bán hàng / Chuyên viên phân tích)
Học vấn: Cử nhân trở lên
Kinh nghiệm: 3-5 năm
Mức lương: 25,000,000 – 35,000,000 VNĐ/tháng

► Trade Marketing Manager (trưởng phòng tiếp thị thương mại)
Học vấn: Cử nhân trở lên
Kinh nghiệm: 5-7 năm
Mức lương: 35,000,000 – 60,000,000 VNĐ/tháng

► HORECA/Channel Manager (Giám đốc kênh)
Học vấn: Cử nhân trở lên
Kinh nghiệm: 4-5 năm
Mức lương: 35,000,000 – 40,000,000 VNĐ/tháng

► Modern Trade Manager (Quản lý thương mại )
Học vấn: Cử nhân trở lên
Kinh nghiệm: 4-5 năm
Mức lương: 45,000,000 – 60,000,000 VNĐ/tháng

► Key Account Manager (Quản lý tài chính)
Học vấn: Cử nhân trở lên
Kinh nghiệm: 3-5 năm
Mức lương: 30,000,000 – 40,000,000 VNĐ/tháng

► Sales Assistant (Trợ lý bán hàng)
Học vấn: Cử nhân trở lên
Kinh nghiệm: 0-1 năm
Mức lương: 8,000,000 – 15,000,000 VNĐ/tháng

► Sales Coordinator (Điều phối viên bán hàng)
Học vấn: Cử nhân trở lên
Kinh nghiệm: 0-1 năm
Mức lương: 8,000,000 – 15,000,000 VNĐ/tháng

► Senior/Trade Marketing Executive (Quản trị marketing thương mại cấp cao)
Học vấn: Cử nhân trở lên
Kinh nghiệm: 1-3 năm
Mức lương: 15,000,000 – 30,000,000 VNĐ/tháng

► Group Brand Manager (Nhóm quản lý thương hiệu)
Học vấn: Cử nhân trở lên
Kinh nghiệm: 7-8 năm
Mức lương: 50,000,000 – 65,000,000 VNĐ/tháng

► Senior Brand Manager (Quản lý thương hiệu cấp cao)
Học vấn: Cử nhân trở lên
Kinh nghiệm: 5-6 năm
Mức lương: 40,000,000 – 60,000,000 VNĐ/tháng

► Brand Manager (quản lý thương hiệu)
Học vấn: Cử nhân trở lên
Kinh nghiệm: 3-4 năm
Mức lương: 30,000,000 – 40,000,000 VNĐ/tháng

► Assistant/Junior Brand Manager (Trợ lý / Giám đốc thương hiệu )
Học vấn: Cử nhân trở lên
Kinh nghiệm: 2-3 năm
Mức lương: 15,000,000 – 30,000,000 VNĐ/tháng

► Brand Executive (Quản trị thương hiệu)
Học vấn: Cử nhân trở lên
Kinh nghiệm: 1-2 năm
Mức lương: 10,000,000 – 20,000,000 VNĐ/tháng

 

Luôn có Tuyển dụng vị trí marketing và digital marketing tại: https://tuyendung.admicro.vn/

Theo Tomorrow Marketers

LIÊN HỆ

Bài trước đó

Điểm danh các TVC giải nhiệt mùa hè hấp dẫn năm 2017

Bài tiếp theo

Marketing analysis giúp lập chiến lược kinh doanh vững chắc

nội dung tương tự