Các thương hiệu đang sử dụng Influencer Content như thế nào?

Phương Thảo - May 15, 2017

icon viewed 1.3k views

Bài viết liên quan

Theo các nghiên cứu gần đây của Linqia, hầu hết các công ty đều sử dụng Influencer (tạm dịch: người ảnh hưởng) để tạp ra những nội dung phù hợp với thương hiệu của mình nhằm thu hút khách hàng. 

Bản báo cáo dựa trên kết quả của một cuộc khảo sát gồm 207 marketer B2C, làm việc trong rất lĩnh vực khác nhau, như CPG, thực phẩm / nước giải khát và bán lẻ.

2/3 các nhà tiếp thị nói rằng họ đều tái sử dụng sản phẩm đến từ những Influencer. Khoảng 84% cho biết họ có đăng tải các Influencer content lên các kênh truyền thông của thương hiệu và 72% trả tiền để quảng cáo cho những nội dung này. 

Các thương hiệu sử dụng người có ảnh hưởng để tạo ra content phù hợp với khách hàng mục tiêu (73% những marketer có trả tiền quảng cáo cho nội dung đều xem đây là mục đích chính), cũng như tăng độ tin cậy (72%) và thúc đẩy việc mua hàng (60%)

Các nhà tiếp thị đánh giá độ thành công của một Influencer content bằng kết quả của hành động của khách hàng (93% chú ý đến điều này), lượng reach (75%) và số lần hiển thị/lượng xem (73%)

Nguồn: Marketing Pros

LIÊN HỆ

Bài trước đó

Quảng cáo và Marketing: Những khác biệt cơ bản

Bài tiếp theo

Logo và đóng góp vô cùng quan trọng đối với thương hiệu

nội dung tương tự