Mới nhất

  • 5 kĩ năng cần có khi tuyển dụng marketer

    Phương Thảo - Sep 26, 2017

    Các nhà tiếp thị có rất nhiều hoạt động từ lãnh đạo đến tăng doanh thu, sáng tạo nội dung lãnh đạo, tối ưu hóa quy trình và hơn thế nữa.   Thêm vào đó, khi ngành công nghiệp martech tiếp tục bùng nổ, các kỹ năng cần thiết để vượt...