Bài học thành công trong chiến lược thâm nhập thị trường của Grab tại Việt Nam

Thâm nhập thì trường là một phương pháp Marketing giúp doanh nghiệp mở rộng khách hàng khi mà tại các thị trường cũ đã có dấu hiệu bão hòa hoặc có quá nhiều cạnh tranh. Chiến lược thâm nhập thị trường thành công sẽ kéo dài thêm vòng đời cho sản phẩm/dịch vụ của doanh … Đọc tiếp Bài học thành công trong chiến lược thâm nhập thị trường của Grab tại Việt Nam