[Infographic] Để có một chiến dịch Email Marketing thành công

Phương Thảo - Apr 5, 2017

icon viewed 1.6k views

Bài viết liên quan

Khoảng 205,6 tỷ email được gửi đi mỗi ngày trên toàn thế giới. Vì thế, muốn nổi bật giữa khối lượng email khổng lồ như vậy và được khách hàng chú ý đến là chuyện không hề đơn giản một chút nào. Cá nhân hóa email, tạo ra chủ đề hấp dẫn, dòng tiêu đề ngắn gọn và dễ hiểu…. Tất cả các tips cần thiết cho một chiến dịch Email Marketing thành công đều sẽ có ở Infographic để có một chiến dịch Email Marketing thành công dưới đây.

chiến dịch email marketing

 

LIÊN HỆ

Bài trước đó

Social Media Marketing - 10 nguyên tắc cơ bản không thể không biết

Bài tiếp theo

[Case Study] Lazada và Quộc Cách mạng Mua Sắm - Chiến dịch La Zất Đã

nội dung tương tự