Top 8 Dịch vụ Email Marketing tốt nhất dành cho SMB

Email Marketing được xem như một công cụ hữu ích nhằm quảng bá thông tin dịch vụ, sản phẩm một cách khéo léo tới khách hàng, cung cấp những thông tin hữu ích, tri ân và xây dựng mối quan hệ giữa doanh nghiệp và khách hàng. Một nghiên cứu cho thấy dịch vụ Email … Continue reading Top 8 Dịch vụ Email Marketing tốt nhất dành cho SMB