[Infographic] Email marketing vs Social media marketing

Phương Thảo - Sep 25, 2017

icon viewed 1.3k views

Bài viết liên quan

Bằng việc so sánh Email marketing vs Social media marketing, chúng ta có thể đưa ra hướng phân tích để phát triển doanh nghiệp.

Infographic dưới đây bao gồm những thông tin thực tế về độ hiệu quả của email marketing cũng như Social media marketing trong việc truyền thông, quảng bá thương hiệu. 

Ngoài ra cũng bao gồm một vài thông tin thú vị có thể hữu ích đối với marketer trong việc tiếp thị và liên kết với khách hàng.

Ngọc Anh

 

LIÊN HỆ

Bài trước đó

3 khía cạnh phải chú ý khi thực hiện marketing bất động sản

Bài tiếp theo

7 bước đi cơ bản để học một dự án cho Sales bất động sản mới vào nghề

nội dung tương tự