[Infographic] Facebook Messenger đã thay đổi hình thức giao tiếp của con người như thế nào?

Phương Thảo - Dec 12, 2017

icon viewed 1.6k views

Bài viết liên quan

Ngày 3 – 12 – 2017 đã đánh dấu “ngày sinh nhật” lần thứ 25 của Facebook Messenger. Hãy thử tưởng tượng xem thế giới sẽ như thế nào nếu không có Messenger? Mỗi người đều nhận thức được tầm quan trọng vô cùng đặc biệt của Messenger đối với bản thân họ nói riêng và loài ngoài nói chung. Trên thực tế, theo một khảo sát từ Messenger, có 80% người lớn và 91% độ tuổi teen dùng Messenger mỗi ngày. Hãy cùng xem Messenger đã tác động như thế nào đến hình thức giao tiếp của con người:

 

Các infographic khác về Facebook:

Loan Nguyen – MarketingAI

Theo www.agilitypr.com

LIÊN HỆ

Bài trước đó

Quảng cáo số đã vượt mặt "ông lớn" quảng cáo truyền hình trong năm 2017

Bài tiếp theo

3 xu hướng VR/AR cần thiết cho digital marketing năm 2018

nội dung tương tự