[Infographic] Khảo sát về những người làm sáng tạo

Phương Thảo - Apr 25, 2017

icon viewed 1.1k views

Bài viết liên quan

Content marketing và influencer marketing tiếp tục trở thành những công cụ được sử dụng nhiều nhất trong marketing. Các nhà tiếp thị đang có xu hướng content  và influencer marketing được thể hiện theo hướng dễ tiếp thu và chia sẻ như infographic, hình ảnh động hay video ngắn.

Để hiểu thêm về hai nội dung này, hãy cùng tìm hiểu qua Infographic dưới đây

xu hướng content marketing

LIÊN HỆ

Bài trước đó

Câu chuyện "Tắt Đèn" của Oreo và bài học về việc vận dụng Moment Marketing

Bài tiếp theo

Absolut và chiến dịch dài nhất trong lịch sử marketing

nội dung tương tự