[Infographic] Tần suất đăng bài trên mạng xã hội

Phương Thảo - Jun 21, 2017

icon viewed 2.2k views

Bài viết liên quan

Vì sao tần suất đăng bài lại quan trọng? 

Bởi vì nếu bạn đăng quá ít bài, người đọc sẽ nhanh chóng quên lãng bạn và chuyển qua những thương hiệu khác. Tuy nhiên, nếu bạn xuất hiện quá nhiều, họ lại cảm thấy bạn thật phiền và cũng dễ dàng unlike hay unfollow bạn.

Đã biết tần suất có ảnh hưởng như thế, vậy đăng bao nhiêu bài trên các trang mạng xã hội là hợp lí? Theo nhiều khảo sát, nghiên cứu, tần suất đăng tải tối ưu cho các nền tảng Social Media khác nhau đã được tổng hợp trong Infographic dưới đây.

LIÊN HỆ

Bài trước đó

5 Nền tảng kĩ thuật số đang trở thành xu hướng digital marketing năm 2017

Bài tiếp theo

10 Năm Khối Nội Dung: Hành trình của sự khác biệt và sáng tạo không ngừng

nội dung tương tự