Khác biệt giữa marketing mạng xã hội và marketing thương mại là gì?

Trang Nguyen - May 26, 2018

icon viewed 3.7k views

Bài viết liên quan

Marketing thương mại là gì?

Theo E.J McCarthy: “Marketing là quá trình thực hiện chuỗi hoạt động nhằm đạt được mục tiêu của một tổ chức thông qua việc đoán trước nhu cầu khách hàng hoặc người tiêu dùng để điều khiển các dòng hàng hóa dịch vụ thỏa mãn mong đợi từ nhà sản xuất tới các khách hàng hoặc người tiêu thụ”.

Phát triển tới trình độ hiện nay, marketing đã có khả năng đáp ứng tốt nhất yêu cầu đặt ra cho sự thành công của hoạt động thương mại của doanh nghiệp. Nhưng, tính chất trực tiếp phục vụ cho quá trình thương mại của doanh nghiệp dường như đã bị che lấp. Marketing đã trở thành một quan điểm, một khoa học, một công cụ hữu hiệu chung cho quản trị kinh doanh trong toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp. Nguồn gốc “từ thương mại mà ra” của marketing càng bị che lấp thêm bởi những ứng dụng marketing vào các lĩnh vực khác nhau không thuộc lĩnh vực thương mại trong đời sống kinh tế xã hội như chính trị, xã hội, văn hóa, gia đình…

Tuy nhiên, khi phân tích một cách đầy đủ và sâu sắc về  thương mại theo nghĩa rộng cùng với việc xem xét đến mục đích cuối cùng của việc vận dụng marketing ở các tổ chức khác nhau thì nguồn gốc “sinh ra cho thương mại” của marketing vẫn tồn tại như ban đầu nó xuất hiện: nhằm “bán” được các “sản phẩm” (theo nghĩa rộng) của các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội hay cá nhân nào đó trong nền kinh tế.

Từ những phân tích trên đây, để phù hợp với trình độ phát triển của hệ thống lý thuyết marketing hiện nay và ứng dụng marketing hiệu quả vào lĩnh vực hoạt động thương mại của các tổ chức kinh tế, khái niệm marketing thương mại có thể được hiểu như sau: “Marketing thương mại là quá trình tổ chức, quản lý và điều khiển các hoạt động nhằm tạo ra khả năng và đạt được mục tiêu tiêu thụ có hiệu quả nhất sản phẩm của một tổ chức trên cơ sở thỏa mãn một cách tốt nhất nhu cầu của nhà sản xuất, nhà thương mại và người tiêu thụ”.

Phân biệt giữa marketing mạng xã hội và marketing thương mại

Điểm giống nhau

  • Định hướng của khách hàng là điều quan trọng nhất.
  • Lý thuyết trao đổi là cơ bản.
  • Bước nghiên cứu thị trường cần được áp dụng ngay từ khi bắt đầu
  • Phân đoạn đối tượng cụ thể.
  • Lựa chọn Thị trường mục tiêu phù hợp
  • Tất cả 4 P đều được xem xét.
  • Kết quả được đo lường và đánh giá để cải thiện chất lượng.

Điểm khác biệt

 

Marketing thương mại

Marketing mạng xã hội

Sản phẩm

Bán hàng hóa, dịch vụ hữu hình

Bán cảm xúc thèm muốn, khát khao

Mục tiêu đầu tiên

Mục tiêu hàng đầu của Marketing thương mại là làm hài lòng khách hàng bằng cách bán sản phẩm đáp ứng nhu cầu của họ và thu về lợi nhuận.

Mục tiêu chính của Marketing mạng xã hội là đem lại lợi ích cho xã hội và cộng đồng.

Điểm nhấn

Tập trung vào sản phẩm/ dịch vụ cụ thể

Tập trung vào tiếp cận khách hàng và thay đổi hành vi

Công cụ

Công cụ marketing nhằm phục vụ mục đích bán hàng

Công cụ chủ yếu để thay đổi hành vi

Đáp ứng nhu cầu

Trong marketing thương mại, các marketer cần làm hài lòng từng khách hàng.

Trong marketing mạng xã hội, các marketer cần làm hài lòng nhu cầu xã hội.

Thao Nguyen – MarketingAI

LIÊN HỆ

Bài trước đó

Copywriting là gì? Mối quan hệ của Storytelling và Copywriting

Bài tiếp theo

Sales là gì? Bật mí 16 kỹ năng cần có của 1 salesman

nội dung tương tự