[Infographic] Màu Sắc Trong Xây Dựng Thương Hiệu

Phương Thảo - Mar 10, 2017

icon viewed 4k views

Bài viết liên quan

Các công ty nổi tiếng thế giới đều có màu sắc đặc trưng cho thương hiệu của mình.

Ví dụ như McDonald với màu vàng nổi bật, Coca Cola gắn liền với đỏ và trắng hay Starbuck là xanh lá quen thuộc. Màu sắc chính của những thương hiệu này đều xuất hiện trong logo, website và sản phẩm nhằm thu hút khách hàng.

Là một người làm Marketing, bạn cần hiểu rõ ý nghĩa mỗi màu sắc để có thể lựa chọn màu phù hợp với bản chất và đặc trưng riêng của thương hiệu mình.

Dưới đây là bài phân tích về màu sắc ảnh hưởng như thế nào tới hành vi người tiêu dùng

 

LIÊN HỆ

Bài trước đó

Cách Viết Content Cho Từng Kiểu Khách Hàng

Bài tiếp theo

Marketing và xây dựng thương hiệu khác nhau như thế nào?

nội dung tương tự