Người dùng tương tác tích cực – “con mồi béo bở” cho các doanh nghiệp Châu Á