Short Tip: Các Tips Viết Email Marketing

Thắng Nguyễn - Oct 10, 2016

icon viewed 1k views

Bài viết liên quan

Nếu bạn có những địa chỉ email của khách hàng, email marketing có thể tạo nên lợi nhuận trả vè cao nhất trên đầu tư (ROI) mà bạn có thể nhận được. 1000% đến 5000% lợi nhuận có thể đật được từ một số khách hàng !

Đây là một số tip về việc nói những gì và nói như thế nào: Điều đó sẽ giúp bạn viết thành công 100% email tới Khách hàng

  1. Khiến nó thú vị, hữu ích và nhận được sự chú ý. Người đọc của bạn sẽ ngừng subscribe nếu mail của bạn có vẻ huênh hoang, tự phụ.
  2. Hãy nhớ, “short is sweet”. So sánh với các tin in, hãy viết ngắn bằng một nửa chúng.
  3. Kì vọng rằng 60% hoặc hơn số lượng người đọc của bạn sẽ sử dụng nó trên thiết bị di động. Biểu đồ dưới đây cho thấy kết quả số lượng người đọc bản tin của chúng tôi gần đây với mobile chiếm 61,3%.           People read email using their mobile devices.
  4. Cách đoạn và liệt kê, đừng dùng các đoạn văn.
  5. Các email sẽ được nhìn trên màn hình, không phải trên giấy. Người đọc của bạn không thể dễ dàng đọc xuống hết một cột rồi lại kéo lên đầu để đọc cột thứ hai. Các format bắt mắt là kẻ thù. Hãy đơn giản hết mức có thể.
  6. Contact thường xuyên là rất quan trọng, nếu bạn muốn tận dụng một trong những công cụ Marketing hữu hiệu nhất ngày nay.

 

LIÊN HỆ

Bài trước đó

7 Bài Học Từ Steve Jobs Mà Mọi Marketer Cần Phải Học

Bài tiếp theo

Short Tips: Tips Tìm Kiếm Quảng Cáo

nội dung tương tự