Mới nhất

  • Đọc vị ý nghĩa ẩn sâu đằng sau slogan thương hiệu nổi tiếng

    Phương Thảo - Jul 18, 2017

    Với mỗi thương hiệu, slogan không chỉ đơn giản là một câu nói mà còn ẩn chứa trong đó nhiều ý nghĩa đặc biệt. Khi nhắc đến những câu nói này, bạn sẽ nhớ ngay đến hình ảnh thương hiệu nào: Just Do It, Connecting People, Think Different,...? Tạo ra slogan...
  • Các Tips Cho Ý Tưởng Slogan Quảng Cáo – Đúng Và Sâu

    Trang Nguyen - Oct 14, 2016

    Slogan là khẩu hiệu thương mại, nghĩa cổ là tiếng hô trước khi xung trận của những chiến binh Scotland. Ngày nay, slogan được hiểu như là khẩu hiệu thương mại của một công ty. Slogan thường được coi là một phần tài sản vô hình của công ty dù...