Nội dung hot

Mới nhất

  • [Infographic] Bản tin Truyền thông xã hội 2016 – 2017

    Ngọc Lê - Admicro - Apr 10, 2017

    2016 là một năm diễn ra rất nhiều sự kiện quan trọng trên các phương tiện truyền thông xã hội. Ví dụ như vào tháng 1, Snapchat đã tung ra ứng dụng Geofilters, tháng 5 thì Twitter đã bỏ giới hạn 140 ký tự cho mỗi thông điệp hay vào...