Ứng dụng mạng xã hội nào được giới trẻ thích nhất?

Phương Thảo - Apr 18, 2017

icon viewed 1.2k views

Bài viết liên quan

Theo nghiên cứu gần đây của Think With Google, với thanh thiếu niên Mỹ (13-17 tuổi) thì YouTube và Netflix chính là ứng dụng mạng xã hội tuyệt vời nhất.

Báo cáo này được dựa trên một cuộc khảo sát được tiến hành bởi YouGov vào tháng 6/2016 với 1.100 người trong độ tuổi 13-17 (Thế hệ Z) tại Hoa Kỳ. Những người tham gia đã được yêu cầu xếp hạng 122 thương hiệu dựa trên mức độ nổi tiếng và sự hài lòng của họ với thương hiệu.

Theo kết quả phân tích, YouTube xếp hạng đầu tiên, với sự kết hợp vượt trội giữa độ nhận thức thương hiệu ứng dụng mạng xã hội và yếu tố cảm xúc mang lại cho thế hệ Z. Đứng thứ hai là Netflix, theo sau lần lượt là Google, Xbox, Oreos, GoPro, Playstation, Doritos, Nike, và Chrome.

Chick-fil-A là chuỗi thức ăn nhanh hấp dẫn nhất với thanh thiếu niên; và Coke có vẻ được yêu thích hơn Pepsi.

ứng dụng mạng xã hội 1

Thương hiệu được giới trẻ quan tâm nhất (Nguồn: Internet)

Snapchat được xem là ứng dụng mạng xã hội tuyệt vời nhất với thế hệ Z. Tuy nhiên, tỷ lệ phần trăm người trả lời lại sử dụng Instagram (59,6%) cao hơn một chút so với Snapchat (56,4%).

ứng dụng mạng xã hội 2

Khảo sát về phần trăm số lượng người sử dụng các ứng dụng mạng xã hội (Nguồn: Internet)

Theo: MarketingPros

LIÊN HỆ

Bài trước đó

[Infographic] Bạn còn nhớ những "huyền thoại" Nokia này không?

Bài tiếp theo

Truyền thông tiếp thị của ngân hàng - Cần làm gì để nâng cao hiệu quả?

nội dung tương tự