Nội dung hot

Tỉ lệ sử dụng smartphone để truy cập Website của 7 ngành công nghiệp chính

Ngọc Lê - Admicro - Apr 25, 2017

icon viewed 654 views

Bài viết liên quan

Theo các nghiên cứu gần đây của Adobe, tỉ lệ người dùng sử dụng smartphone để truy cập những Website của các ngành công nghiệp đã tăng 18% từ năm 2015 đến 2016. 

Báo cáo dựa trên số liệu đến từ Adobe Analytics trong hai năm 2015, 2016. Các nhà nghiên cứu đã khảo sát những thiết bị khách hàng thường xuyên dùng để truy cập các trang web kinh doanh trong bảy ngành công nghiệp chính (truyền thông và giải trí, ô tô, du lịch và khách sạn, bán lẻ, viễn thông, tài chính và công nghệ), cũng như xem xét dữ liệu của 20 website được truy cập nhiều nhất trong mỗi ngành.

Trong bảy lĩnh vực được khảo sát, tỷ lệ truy cập vào mỗi 20 trang web hàng đầu này bằng smartphone lớn hơn rất nhiều tỷ lệ truy cập các website khác (cũng bằng bằng smartphone) của ngành công nghiệp đó.

Năm 2016, khoảng 42% tổng số lượt truy cập web truyền thông và giải trí đến từ smartphone, tăng so với 36,6% trong năm 2015.

Còn các website về công nghệ có số lượng người dùng sử dụng smartphone thấp nhất (chỉ 14,9%) trong số 7 ngành tham gia khảo sát.  

Dưới đây là bảng thống kê: 

Nguồn: Marketing Pros

Đánh giá bài viết này!
LIÊN HỆ

Bài trước đó

The Kafe và bài học đăt giá "Tại sao lại thất bại"

Bài tiếp theo

Thương hiệu Việt và bài toán vươn tầm vóc ra ngoài thế giới

nội dung tương tự