Youtube ngày càng hấp dẫn hơn với tính năng hỗ trợ video dọc trên web