Tình trạng “phân biệt giới tính một cách lén lút” đang gia tăng trong quảng cáo

Trong những năm gần đây, việc loại bỏ những hình ảnh lỗi thời, lạc hậu về người phụ nữ ra khỏi quảng cáo của các thương hiệu đã trở thành một chủ đề thảo luận vô cùng phổ biến. Nhiều người cho rằng cần phải nhanh chóng loại bỏ những hình ảnh ấy, đồng thời chấm dứt những định kiến lỗi thời và tình trạng phân biệt chủng tộc vốn thường xảy ra trong quảng cáo, nhưng trên thực tế, có